Справочник на езика
PHP Manual

Предварително-дефинирани изключения

Съдържание

Вж. също SPL изключения


Справочник на езика
PHP Manual