Предварително-дефинирани променливи
PHP Manual

$argc

$argcБроят аргументи, подадени на скрипта

Описание

Съдържа броя аргументи, подадени на скрипта, когато е пуснат от командния ред.

Забележка: Името на скрипта винаги се предава като аргумент към скрипта, така че минималната стойност на $argc е 1.

Забележка: Тази променлива е налична единствено, когато register_argc_argv е включена.

Примери

Example #1 Пример с $argc

<?php
var_dump
($argc);
?>

Когато се изпълнява примера с: php script.php arg1 arg2 arg3

Примерът по-горе ще изведе нещо подобно на:

int(4)


Предварително-дефинирани променливи
PHP Manual