Предварително-дефинирани променливи
PHP Manual

$argv

$argvМасив с аргументите, подадени на скрипта

Описание

Съдържа масив с всички аргументи, подадени на скрипта, когато е пуснат на командния ред.

Забележка: Първият аргумент винаги е файловото име на текущия скрипт, така че $argv[0] представлява името на скрипта.

Забележка: Тази променлива е налична единствено, когато register_argc_argv е включена.

Примери

Example #1 Пример с $argv

<?php
var_dump
($argv);
?>

Когато се изпълнява примера с: php script.php arg1 arg2 arg3

Примерът по-горе ще изведе нещо подобно на:

array(4) {
  [0]=>
  string(10) "script.php"
  [1]=>
  string(4) "arg1"
  [2]=>
  string(4) "arg2"
  [3]=>
  string(4) "arg3"
}


Предварително-дефинирани променливи
PHP Manual