Предварително-дефинирани променливи
PHP Manual

$_COOKIE

$HTTP_COOKIE_VARS [непрепоръчителна]

$_COOKIE -- $HTTP_COOKIE_VARS [непрепоръчителна]HTTP бисквитки

Описание

Асоциативен масив с променливи, предоставени на текущия скрипт посредством бисквитки на HTTP.

$HTTP_COOKIE_VARS съдържа същата начална информация, но не е свръхглобална. (Забележете, че $HTTP_COOKIE_VARS и $_COOKIE са две различни променливи и PHP ги третира като такива)

Дневник на промените

Версия Описание
4.1.0 Въведена е $_COOKIE, за сметка на непрепоръчителната $HTTP_COOKIE_VARS.

Примери

Example #1 Пример с $_COOKIE

<?php
echo 'Здравей ' htmlspecialchars($_COOKIE["name"]) . '!';
?>

Приемаме, че бисквитката "name" е била дефинирана по-рано

Примерът по-горе ще изведе нещо подобно на:

Здравей Ники!

Бележки

Забележка: Това е 'свръхглобална' или автоматично глобална променлива. Това просто означава, че тя е налична във всички обхвати навсякъде из скрипта. Не е нобходимо да правите global $variable;, за да я достъпвате от тялото на функции и методи.

Вж. също


Предварително-дефинирани променливи
PHP Manual