Предварително-дефинирани променливи
PHP Manual

$_FILES

$HTTP_POST_FILES [непрепоръчителна]

$_FILES -- $HTTP_POST_FILES [непрепоръчителна]Променливи при качване на файл с HTTP

Описание

Асоциативен масив с нещата, качени към текущия скрипт посредством метода POST на HTTP.

$HTTP_POST_FILES съдържа същата начална информация, но не е свръхглобална. (Забележете, че $HTTP_POST_FILES и $_FILES са две различни променливи и PHP ги третира като такива)

Дневник на промените

Версия Описание
4.1.0 Въведена е $_FILES, за сметка на непрепоръчителната $HTTP_POST_FILES.

Бележки

Забележка: Това е 'свръхглобална' или автоматично глобална променлива. Това просто означава, че тя е налична във всички обхвати навсякъде из скрипта. Не е нобходимо да правите global $variable;, за да я достъпвате от тялото на функции и методи.

Вж. също


Предварително-дефинирани променливи
PHP Manual