Предварително-дефинирани променливи
PHP Manual

$_GET

$HTTP_GET_VARS [непрепоръчителна]

$_GET -- $HTTP_GET_VARS [непрепоръчителна]Променливи от тип HTTP GET

Описание

Асоциативен масив с променливи, предоставени на текущия скрипт посредством метода GET на HTTP.

$HTTP_GET_VARS съдържа същата начална информация, но не е свръхглобална. (Забележете, че $HTTP_GET_VARS и $_GET са две различни променливи и PHP ги третира като такива)

Дневник на промените

Версия Описание
4.1.0 Въведена е $_GET, за сметка на непрепоръчителната $HTTP_GET_VARS.

Примери

Example #1 Пример с $_GET

<?php
echo 'Здравей ' htmlspecialchars($_GET["name"]) . '!';
?>

Приемаме, че потребителят е въвел http://example.com/?name=Ники

Примерът по-горе ще изведе нещо подобно на:

Здравей Ники!

Бележки

Забележка: Това е 'свръхглобална' или автоматично глобална променлива. Това просто означава, че тя е налична във всички обхвати навсякъде из скрипта. Не е нобходимо да правите global $variable;, за да я достъпвате от тялото на функции и методи.

Вж. също


Предварително-дефинирани променливи
PHP Manual