Предварително-дефинирани променливи
PHP Manual

$GLOBALS

$GLOBALSСъдържа референция към всички променливи, налични в глобалния обхват

Описание

Асоциативен масив, съдържащ референции към всички променливи, които текущо са дефинирани в глобалната област на действие на скрипта. Имената на променливите са ключове в масива.

Примери

Example #1 Пример с $GLOBALS

<?php
function test() {
    
$foo "локална променлива";

    echo 
'$foo в глобален обхват: ' $GLOBALS["foo"] . "\n";
    echo 
'$foo в текущия обхват: ' $foo "\n";
}

$foo "Примерно съдържание";
test();
?>

Примерът по-горе ще изведе нещо подобно на:

$foo в глобален обхват: Примерно съдържание
$foo в текущия обхват: локална променлива

Бележки

Забележка: Това е 'свръхглобална' или автоматично глобална променлива. Това просто означава, че тя е налична във всички обхвати навсякъде из скрипта. Не е нобходимо да правите global $variable;, за да я достъпвате от тялото на функции и методи.

Забележка: Наличност на променливата
За разлика от останалите свръхглобални, $GLOBALS винаги е била налична в PHP.


Предварително-дефинирани променливи
PHP Manual