Справочник на езика
PHP Manual

Предварително-дефинирани променливи

PHP предоставя голям брой предварително-дефинирани променливи във всеки скрипт. Променливите представляват всичко - от външни променливи, до вградени променливи от обкръжението, последни съобщения за грешка и последно получени заглавки.

Вижте също раздела от FAQ, озаглавен "Как ми въздейства register_globals?"

Съдържание


Справочник на езика
PHP Manual