Предварително-дефинирани променливи
PHP Manual

$HTTP_RAW_POST_DATA

$HTTP_RAW_POST_DATAСурови данни от тип POST

Описание

$HTTP_RAW_POST_DATA съдържа суровите данни от тип POST. Вж. always_populate_raw_post_data


Предварително-дефинирани променливи
PHP Manual