Предварително-дефинирани променливи
PHP Manual

$php_errormsg

$php_errormsgПредишното съобщение за грешка

Описание

$php_errormsg е променлива, която съдържа текстът на последното съобщение за грешка, създадено от PHP. Тази променлива ще бъде налична единствено в обхвата, в който се е случила грешката и единствено ако конфигурационната опция track_errors е включена (по подразбиране не е).

Забележка: Тази променлива е налична единствено, когато track_errors е включена в php.ini.

Предупреждение

Ако има настроен потребителски дефиниран обработчик на грешки, $php_errormsg ще бъде попълнена единствено ако обработчикът на грешки върне FALSE

Примери

Example #1 Пример за $php_errormsg

<?php
@strpos();
echo 
$php_errormsg;
?>

Примерът по-горе ще изведе нещо подобно на:

Wrong parameter count for strpos()


Предварително-дефинирани променливи
PHP Manual