Предварително-дефинирани променливи
PHP Manual

$_POST

$HTTP_POST_VARS [непрепоръчителна]

$_POST -- $HTTP_POST_VARS [непрепоръчителна]Променливи от тип HTTP POST

Описание

Асоциативен масив с променливи, предоставени на текущия скрипт посредством метода POST на HTTP.

$HTTP_POST_VARS съдържа същата начална информация, но не е свръхглобална. (Забележете, че $HTTP_POST_VARS и $_POST са две различни променливи и PHP ги третира като такива)

Дневник на промените

Версия Описание
4.1.0 Въведена е $_POST, за сметка на непрепоръчителната $HTTP_POST_VARS.

Примери

Example #1 Пример с $_POST

<?php
echo 'Здравей ' htmlspecialchars($_POST["name"]) . '!';
?>

Приемаме, че потребителят е предоставил name=Ники

Примерът по-горе ще изведе нещо подобно на:

Здравей Ники!

Бележки

Забележка: Това е 'свръхглобална' или автоматично глобална променлива. Това просто означава, че тя е налична във всички обхвати навсякъде из скрипта. Не е нобходимо да правите global $variable;, за да я достъпвате от тялото на функции и методи.

Вж. също


Предварително-дефинирани променливи
PHP Manual