Предварително-дефинирани променливи
PHP Manual

$_SESSION

$HTTP_SESSION_VARS [непрепоръчителна]

$_SESSION -- $HTTP_SESSION_VARS [непрепоръчителна]Сесийни променливи

Описание

Асоциативен масив, съдържащ сесийните променливи, налични в текущия скрипт. Вижте документацията за Сесийни функции за повече информация как се използва.

$HTTP_SESSION_VARS съдържа същата начална информация, но не е свръхглобална. (Забележете, че $HTTP_SESSION_VARS и $_SESSION са две различни променливи и PHP ги третира като такива)

Дневник на промените

Версия Описание
4.1.0 Въведена е $_SESSION, за сметка на непрепоръчителната $HTTP_SESSION_VARS.

Бележки

Забележка: Това е 'свръхглобална' или автоматично глобална променлива. Това просто означава, че тя е налична във всички обхвати навсякъде из скрипта. Не е нобходимо да правите global $variable;, за да я достъпвате от тялото на функции и методи.

Вж. също


Предварително-дефинирани променливи
PHP Manual