Semaphore
PHP Manual

Предварително-дефинирани константи

Константите по-долу са дефинирани в това разширение и ще бъдат налични единствено, когато това разширение е компилирано в PHP или пуснато динамично по време на изпълнение.

System V message constants
Constant Type Changelog
MSG_IPC_NOWAIT integer  
MSG_EAGAIN integer As of 5.2.0
MSG_ENOMSG integer As of 5.2.0
MSG_NOERROR integer  
MSG_EXCEPT integer  


Semaphore
PHP Manual