Shared Memory
PHP Manual

Предварително-дефинирани константи

Това разширение няма дефинирани константи.


Shared Memory
PHP Manual