Sphinx
PHP Manual

Предварително-дефинирани константи

Константите по-долу са дефинирани в това разширение и ще бъдат налични единствено, когато това разширение е компилирано в PHP или пуснато динамично по време на изпълнение.

SEARCHD_OK (integer)
SEARCHD_ERROR (integer)
SEARCHD_RETRY (integer)
SEARCHD_WARNING (integer)
SPH_MATCH_ALL (integer)
SPH_MATCH_ANY (integer)
SPH_MATCH_PHRASE (integer)
SPH_MATCH_BOOLEAN (integer)
SPH_MATCH_EXTENDED (integer)
SPH_MATCH_FULLSCAN (integer)
SPH_MATCH_EXTENDED2 (integer)
SPH_RANK_PROXIMITY_BM25 (integer)
SPH_RANK_BM25 (integer)
SPH_RANK_NONE (integer)
SPH_RANK_WORDCOUNT (integer)
SPH_SORT_RELEVANCE (integer)
SPH_SORT_ATTR_DESC (integer)
SPH_SORT_ATTR_ASC (integer)
SPH_SORT_TIME_SEGMENTS (integer)
SPH_SORT_EXTENDED (integer)
SPH_SORT_EXPR (integer)
SPH_FILTER_VALUES (integer)
SPH_FILTER_RANGE (integer)
SPH_FILTER_FLOATRANGE (integer)
SPH_ATTR_INTEGER (integer)
SPH_ATTR_TIMESTAMP (integer)
SPH_ATTR_ORDINAL (integer)
SPH_ATTR_BOOL (integer)
SPH_ATTR_FLOAT (integer)
SPH_ATTR_MULTI (integer)
SPH_GROUPBY_DAY (integer)
SPH_GROUPBY_WEEK (integer)
SPH_GROUPBY_MONTH (integer)
SPH_GROUPBY_YEAR (integer)
SPH_GROUPBY_ATTR (integer)
SPH_GROUPBY_ATTRPAIR (integer)


Sphinx
PHP Manual