Инсталиране/Конфигуриране
PHP Manual

Инсталация

Zlib support in PHP is not enabled by default. You will need to configure PHP --with-zlib[=DIR]

Версията на PHP за Windows има вградена поддръжка за това разширение. За да използвате тези функции, не е необходимо да бъдат зареждани никакви допълнителни разширения.

Забележка: Built-in support for zlib on Windows is available with PHP 4.3.0.


Инсталиране/Конфигуриране
PHP Manual